Önümler

 • Black Transparent Axis

  Gara aç-açan ok

  Uly netijelilik girdeji toparymyzdan her bir agza müşderileriň isleglerine we kompaniýanyň aragatnaşygyna baha berýär.Özüňizi kanagatlanarly ýerine ýetirmek üçin öz islegleriňizi ýerine ýetirip bileris!Guramamyz önümçilik bölümi, satuw bölümi, ýokary hilli gözegçilik bölümi we hyzmat merkezi we ş.m. ýaly birnäçe bölümi döredýär, spesifikasiýa kran görnüşi hammam çüýşeli kranlar, gurnama görnüşi merkezleri, gurnama deşikleri bir deşik, tutawaçlaryň sany, ...
 • DK4-BT-014

  DK4-BT-014

  Uly netijelilik girdeji toparymyzdan her bir agza müşderileriň isleglerine we kompaniýanyň aragatnaşygyna baha berýär.Özüňizi kanagatlanarly ýerine ýetirmek üçin öz islegleriňizi ýerine ýetirip bileris!Guramamyz önümçilik bölümi, satuw bölümi, ýokary hilli gözegçilik bölümi we hyzmat merkezi we ş.m. ýaly birnäçe bölümi döredýär, spesifikasiýa kran görnüşi hammam çüýşeli kranlar, gurnama görnüşi merkezleri, gurnama deşikleri bir deşik, tutawaçlaryň sany, ...
 • Black axis

  Gara ok

  Uly netijelilik girdeji toparymyzdan her bir agza müşderileriň isleglerine we kompaniýanyň aragatnaşygyna baha berýär.Özüňizi kanagatlanarly ýerine ýetirmek üçin öz islegleriňizi ýerine ýetirip bileris!Guramamyz önümçilik bölümi, satuw bölümi, ýokary hilli gözegçilik bölümi we hyzmat merkezi we ş.m. ýaly birnäçe bölümi döredýär, spesifikasiýa kran görnüşi hammam çüýşeli kranlar, gurnama görnüşi merkezleri, gurnama deşikleri bir deşik, tutawaçlaryň sany, ...
 • DK4-BD-020

  DK4-BD-020

  (Işleýişiň kesgitleýji aýratynlyklary) (Işleýiş parametri) (Gysgaltma) (Bölümler) (Erkin pozisiýa) FP mm (Işleýiş ýagdaýy) OP mm Güýç) RF N (Jemi syýahat güýji) TTF N (Syýahatdan öňki) PT mm (Syýahatyň üstünden) OT mm (Hereketiň tapawudy) MD mm Tehniki häsiýetnamalary üýtgetmek (ITEM ((tehniki parametr ...
 • White Transparent Axis

  Ak aç-açan ok

  ýokary hilli gözegçilik bölümi we hyzmat merkezi we ş.m. ýokary hilli gözegçilik bölümi we hyzmat merkezi we ş.m. ýokary hilli gözegçilik bölümi we hyzmat merkezi we ş.m. ýokary hilli gözegçilik bölümi we hyzmat merkezi we ş.m. ýokary hilli gözegçilik bölümi we hyzmat merkezi we ş.m. ýokary hilli gözegçilik

 • HK-14E-2D-002

  HK-14E-2D-002

  Uly netijelilik girdeji toparymyzdan her bir agza müşderileriň isleglerine we kompaniýanyň aragatnaşygyna baha berýär.Özüňizi kanagatlanarly ýerine ýetirmek üçin öz islegleriňizi ýerine ýetirip bileris!Guramamyz önümçilik bölümi, satuw bölümi, ýokary hilli gözegçilik bölümi we hyzmat merkezi we ş.m. ýaly birnäçe bölümi döredýär, spesifikasiýa kran görnüşi hammam çüýşeli kranlar, gurnama görnüşi merkezleri, gurnama deşikleri bir deşik, tutawaçlaryň sany, ...
 • HK-14E-2T-003

  HK-14E-2T-003

  Magnit wyklýuçatel Ulanyş çäreleri (1) Naprýa .eniýe we tok ulanyş çäginden ýokary bolmaly däldir.(2) Magnit wyklýuçatelini göni elektrik üpjünçiligi bilen birikdirmek düýbünden gadagan, we ýük bilen yzygiderli ulanylmaly (röle we ş.m.).(3) Magnit wyklýuçateli saýlamazdan we birikdirmezden ozal, ulanylýan iş üpjünçiligini tassyklaň.DC tok üpjünçiligini ulananyňyzda, magnit wyklýuçateliniň gyzyl simini elektrik üpjünçiliginiň polýusyna birikdiriň.(4) Haýyş edýärin, m ...
 • DK4-BZ-007

  DK4-BZ-007

  (Işleýişiň kesgitleýji aýratynlyklary) (Işleýiş parametri) (Gysgaltma) (Bölümler) (Erkin pozisiýa) FP mm (Işleýiş ýagdaýy) OP mm Güýç) RF N (Jemi syýahat güýji) TTF N (Syýahatdan öňki) PT mm (Syýahatyň üstünden) OT mm (Hereketiň tapawudy) MD mm Tehniki häsiýetnamalary üýtgetmek (ITEM ((tehniki parametr ...
 • DK4-BZ-019

  DK4-BZ-019

  (Işleýişiň kesgitleýji aýratynlyklary) (Işleýiş parametri) (Gysgaltma) (Bölümler) (Erkin pozisiýa) FP mm (Işleýiş ýagdaýy) OP mm Güýç) RF N (Jemi syýahat güýji) TTF N (Syýahatdan öňki) PT mm (Syýahatyň üstünden) OT mm (Hereketiň tapawudy) MD mm Tehniki häsiýetnamalary üýtgetmek (ITEM ((tehniki parametr ...
 • Black Light Purple Axis

  Gara açyk gyrmyzy ok

  Uly netijelilik girdeji toparymyzdan her bir agza müşderileriň isleglerine we kompaniýanyň aragatnaşygyna baha berýär.Özüňizi kanagatlanarly ýerine ýetirmek üçin öz islegleriňizi ýerine ýetirip bileris!Guramamyz önümçilik bölümi, satuw bölümi, ýokary hilli gözegçilik bölümi we hyzmat merkezi we ş.m. ýaly birnäçe bölümi döredýär, spesifikasiýa kran görnüşi hammam çüýşeli kranlar, gurnama görnüşi merkezleri, gurnama deşikleri bir deşik, tutawaçlaryň sany, ...