Magnetisk strömbrytare

  • HK-14E-2T-003

    HK-14E-2T-003

    Magnetisk strömbrytare Försiktighetsåtgärder vid användning (1) Spänning och ström bör inte överskrida användningsområdet.(2) Det är strängt förbjudet att ansluta magnetomkopplaren direkt till strömförsörjningen, och den måste användas i serie med lasten (som ett relä, etc.).(3) Innan du väljer och ansluter magnetomkopplaren, bekräfta den fungerande strömförsörjningen som används.När du använder en likströmskälla, anslut den röda ledningen på magnetomkopplaren till den positiva polen på strömförsörjningen.(4) Undvik att använda m...
  • HK-14E-2D-002

    HK-14E-2D-002

    Varje enskild medlem från vårt stora effektivitetsintäktsteam värdesätter kundernas önskemål och företagskommunikation för.Vi kan göra din skräddarsydda få för att uppfylla din egen tillfredsställande!Vår organisation inrättar flera avdelningar, inklusive tillverkningsavdelning, försäljningsavdelning, högkvalitetskontrollavdelning och servicecenter, etc. Specifikation Krantyp Badrumsvaskblandare, Installationstyp Centerset, Installationshål Ett hål, Antal handtag Enkelt handtag, ...